info@keka.gr

Ιδρυτική Διακήρυξη

Κ.Ε.Κ.Α. (ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΑΛΙΕΩΝ), είναι το όνομα του νέου κόμματος πού ιδρύθηκε με σκοπό την προώθηση των οραμάτων και των αξιών των ανθρώπων που ζουν, καλλιεργούν, βιώνουν, αγαπούν και προστατεύουν τη Φύση και τα αγαθά της.

Το έμβλημα του κόμματος προέρχεται από την Ελληνική μυθολογία και απεικονίζει τον Ολύμπιο Θεό των υδάτων Ποσειδώνα και τη Θεά του Κυνηγιού Άρτεμη, μέσα σε κυκλικό πλαίσιο.
Η οργάνωση και η δράση του κόμματος έχει σαν σκοπό να υπηρετεί και να προστατεύει την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία, το Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού κράτους, καθώς και στις αρχές της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας.

Το Κ.Ε.Κ.Α. δίνει προτεραιότητα στο πατροπαράδοτο Κυνήγι, το Ψάρεμα, στις αγροκαλλιέργειες και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας σύγχρονης παιδείας που θα στηρίζεται στην οικογένεια, στις Ελληνικές παραδόσεις, στον πολιτισμό και στο ρόλο της
Ελλάδος ως δύναμη Ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Το Κ.Ε.Κ.Α. πρεσβεύοντας την ισότητα, την ισονομία την δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας, καθώς και την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και όλων των μορφών ρατσισμού, έχει σαν Βασικές Αρχές:

 • Την αναζήτηση, προσέγγιση και υποστήριξη πολιτών από όλο το εύρος του Ελληνικού πολιτικού φάσματος, αρκεί αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει το κόμμα.
 • Την προστασία της Ορθοδοξίας, αλλά και την προάσπιση κάθε πολιτιστικής και θρησκευτικής Ελευθερίας και Ανεξιθρησκίας. Τη διαφύλαξη και προστασία της Εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τη διαρκή αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής και την οργάνωση ενεργειών για την πρόληψη καταστάσεων που θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών.
 • Την τακτική εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας της πανίδας και της χλωρίδας της Ελλάδας και του πλανήτη μας.
 • Τη διάδοση και υπεράσπιση του σεβασμού προς το περιβάλλον και την οικολογία και την καταπολέμησή ασυμβίβαστων προς αυτά συμπεριφορών.
 • Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διάδοση και προστασία των περιβαλλοντικών, οικολογικών, κυνηγετικών, αλιευτικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με βασικό και απαραβίαστο κανόνα την προστασία των οικοσυστημάτων και των βιοτικών φυσικών πόρων του ανθρώπου.
 • Την προστασία όλων των Κυνηγών, Αλιέων και αγροκαλλιεργητών από άτομα και οργανώσεις που επιβουλεύονται τις αντίστοιχες νόμιμες και κατοχυρωμένες από το Ελληνικό Σύνταγμα δραστηριότητες.
 • Τον εξορθολογισμό των προστατευόμενων περιοχών Κυνηγίου και Αλιείας.
 • Τη βελτίωση του νομικού πλαισίου Αλιείας και τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών και οικοτόπων, με σκοπό τη διασφάλιση της βιώσιμης προστασίας και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της θάλασσας.
 • Την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση πόρων της ευρωπαϊκής Ένωσης για προγράμματα που έχουν σχέση με εκπαίδευση, βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος και των κυνηγετικών και αλιευτικών οικοτόπων.
 • Την αξιοποίηση πόρων της ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία.
 • Την ανάπτυξη και προώθηση της φιλοζωίας, την ανάπτυξη της αθλητικής και της αγωνιστικής κυνοφιλίας και τη βελτίωση της ευζωίας και των όρων αναπαραγωγής των τετράποδων συντρόφων των Κυνηγών.
 • Την προστασία κτηνοτρόφων και καλλιεργητών από άρπαγες και ασθένειες που προκαλούνται από μη ελεγχόμενους πληθυσμούς αγρίων ζώων.
 • Την ενίσχυση και ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών με αυξημένη ανεργία.
 • Την ανάπτυξη οικολογικού, κυνηγετικού και αλιευτικού τουρισμού.
Οι Κυνηγοί και οι Αλιείς σαν ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας έχουν τη γεύση όλων των πολιτικών καταστάσεων. Γεύση τόσο πικρή, που να μη συγχωρεί καινούρια σφάλματα και πλάνες όσον αφορά τις νέες ευκαιρίες που δίνονται για τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού πεδίου, πιο φιλικού στους ανθρώπους που αγαπούν τις δραστηριότητες στη φύση.
Καλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες, που συμμερίζονται την αγωνία και τις ελπίδες για μια αναγέννηση της πολιτικής ζωής του τόπου που θα προστατεύει τη Φύση και το μέλλον Κυνηγίου και Ψαρέματος, να υποστηρίξουν το Κ.Ε.Κ.Α.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Ζούγρης

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τουρανάκος
top