Υποστηρίξτε το Κόμμμα μας

Γιατί η Φύση και η Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην πράξη ένα αύριο για τα παιδιά μάς...!

€0
raised
0
donations
€1
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Keka we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

Custom Amount

Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

To make an offline donation toward this cause, follow these steps::

  1. Write a check payable to "Keka"
  2. On the memo line of the check, indicate that the donation is for "Keka"
  3. Mail your check to:

Keka
111 Not A Real St.
Anytown, CA 12345

Your tax-deductible donation is greatly appreciated!

Donation Total: €1